Känner du till installationsprocessen föraxiallager?

Update:02-04-2022
Summary:

Känner du till installationsprocessen föraxiallager?

Vid montering avaxiallagret bör vertikaliteten på axelbrickan och axelns mittlinje kontrolleras。 Metoden är att fixera mätklockan på ändytan av höljet, så att indikatorns Sond är på toppen av lageraxelns ringbana, rotera lagret ochobservera visarklockan。 När axislagret är korrekt installerat kan dess sätesring automatiskt anpassa sig till rullningselementens rullning for att säkerställa att rullningselementen är placerade i de övre och nedre löpbanorna。 Om installationen är omvänd kommer inte bara lagret att fungera som det ska, utan även de passande ytorna kommer att bli kraftigt slotna。

Eftersom Skillnaden mellan axelbrickan och sitsbrickan inte är upppenbar bör man vara extra försiktig vid monteringen för att undvika misstag。 Dessutom bör det finnas ett mellanrum på 0,2-0,5 mm mellanaxiallagrets sätesring och lagersäteshålet för att kompensera för fel som orsakas av felaktig Bearbetning och 安装 av delar。 När mitten av lagerringen är förskjuten under drift, dennalucka Den ser until att den justeras automatiskt och undviker beröring och gnuggning, vilket gör att den fungerar korrekt. Annars kommer lagret att skadas allvarligt。